Λογιστική Υποστήριξη | Professional Web Solutions

Εξειδίκευση και προσωπική προσέγγιση

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας υπεύθυνα, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της κάθε συνεργασίας μας.

Εμπειρία και αποτελεσματικότητα

Με 30 χρόνια εμπειρία και με περισσότερους από 2000 ευχαριστημένους πελάτες, προχωράμε μαζί.

Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με άμεση απόκριση στην εξυπηρέτηση των αναγκών σας φροντίζει την επίλυση της υπόθεσή σας με την χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Εστιάζουμε στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ανταγωνιστικής εποχής με στόχο τη ραγδαία ανάπτυξη και τη δυναμική εδραίωσή τους στην σύγχρονη επιχειρηματική κοινωνία.

Οι υπηρεσίες μας

Οραματιζόμαστε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαδικτύου

Κοινόχρηστα

Λογιστικές υπηρεσίες

Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Επιχειρήσεις

 • Λογιστική Υποστήριξη
 • Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας

 • Επιδοτήσεις
 • Κοστολόγηση
 • Μελέτες

Ιδιώτες

 • Φορολογία Εισοδήματος

 • Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά

 • Μισθωτήρια συμβόλαια

 • Διεκπεραιώσεις πάσης φύσεως

 • Περιουσιολόγιο

Υπηρεσίες διαδικτύου

H καταρτισμένη ομάδα μας συνεργάζεται για την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών σας, συνδυάζοντας αρμονικά όλες τις παραμέτρους εξασφαλίζοντας την επιτυχία του εγχειρήματός σας.

Web design

Web development

Branding

Web apps

Φιλοξενία

Υπηρεσίες πολυκατοικιών

Η αξιοπιστία, η ποιότητα και η συνέπεια που χαρακτηρίζει το γραφείο μας διασφαλίζει τα συμφέροντα των πελατών μας και τις αρμονικές σχέσεις των ενοίκων των πολυκατοικιών.

Κατανομή

Εισπράξεις

Διαχείρηση